Arild Frilstad

ARILD FRILSTAD


Arild kommer fra og bor på Sømna. Han har drevet med musikalsk underholdning i snart fem år. Spiller for det meste country, men har også andre sjangere på repertoaret. Musikalsk forbilde er Johnny Cash.